ייפוי כח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה להליך מסורבל ומורכב יותר של מינוי אפוטרופוס, אשר נעשה בבית המשפט.

לעומת מינוי אפוטרופוס, ייפוי הכח המתמשך, מאפשר לאדם בגיר, לקבוע מראש, כשהוא בריא וצלול בדעתו מי יטפל בענייניו אם וכאשר, חלילה, הוא לא יוכל לעשות זאת מסיבות בריאותיות.

מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר הממנה איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית והסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי.

עורך דין אמיר ביתן ממשרדנו, בעל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כח מתמשך ובעל ניסיון בתחום. עו"ד ביתן ילווה אתכם בהליך עריכת ייפוי הכוח, שלב אחר שלב, בסבלנות וברגישות, יחשוב איתכם מחוץ לקופסה ויוודא כי תהיו מרוצים מהתוצאה הסופית.