ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לילד עם מוגבלות ו/או ילד החולה במחלה ממארת

שלום לכולם,

הורים רבים לילדים עם מוגבלויות ו/או החולים המחלה ממארת פונים אליי בשאלה האם המחוקק קבע מנגנון שמאפשר להם להתמודד עם הצורך לסייע לילדיהם, ללוות אותם לטיפולים שונים להם הם נזקקים וכו' – התשובה היא כן!

החוק הדן בכך הוא  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993  אשר קובע כי, הורה או אפוטרופוס לילד עד גיל 16 עם מוגבלות, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדו, וזאת על חשבון ימי המחלה שלו.

זאת ועוד, בהתקיים אחד התנאים הבאים, זכאי העובד לעד 18 ימי מחלה נוספים לצורך טיפול בילד:

(1)    בן זוגו הוא עובד שכיר, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;

(2)   בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;

(3)    הוא הורה עצמאי;

(4)    האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

 

חשוב להדגיש עוד כי על אף האמור בחוק דמי מחלה, עובד שהוא הורה של ילד עם מוגבלות זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות, ובכלל זה מחלקו של יום, שבו נעדר בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או לצורך מתן סיוע אישי לו.

 

בנוסף עובד שהינו הורה לילד עם מוגבלות זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם המוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו;

זאת ועוד – אם אחד מארבעת התנאים שציונו לעיל מתקיים גם הוא (התנאים לזכאות ל 18 ימי מחלה נוספים), ההורה יהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח פסקה זו; לדוגמא: במקרה בו הורה אחד הינו שכיר וההורה השני הינו עצמאי שאינו יכול להעדר ממקום עבודתו כלל, ההורה השכיר יכול להעדר עד 104 שעות בשנה לצורך הטיפול בילד עם מוגבלות בתשלום(!)

 

חשוב להדגיש כי הוראות אלה יחולו גם על עובד המועסק במשרה שאינה משרה מלאה, ואולם שעות ההיעדרות שיהיה זכאי להיעדר בהן יהיו ביחס לחלקיות משרתו.

 

לסיום חלק זה, נציין כי הוראת החוק לא חלות על עובד שהוא הורה של ילד עם מוגבלות שאינה קבועה ואשר צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה.

 

בנוסף, עובד שהוא הורה לילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד;

היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.

 

 

**אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. המאמר מהווה סקירה כללית בלבד, בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *